STRALINGSMETING
 
 
 
RADIOACTIEVE STRALINGSMETING:
Specialisten in het detecteren en het meten van ioniserende stralingen, zowel totale dosis als dosisdebieten. Meting van deeltjesstralingen (corpusculaire straling zoals protonen, neutronen -, alfa- en beta-straling) en elektromagnetische straling (gamma- en X-stralen) door draagbare monitors. Monitors voor contaminatiecontrole. Monitors voor het meten van de straling van bestralingsapparatuur. Scintillatiemonitors voor contaminatiecontrole.
Direkt afleesbare actieve personendosimeters in zakformaat met eenvoudige bediening Hoog gespecialiseerde personendosimeters.